Նոր կտակարան


Այս կայքի բոլոր գրքերը հասանելի են միայն հայերենով։ «Յուդա Առաքեալի ընդհանրական թուղթը» Նոր Կտակարանի 27 գրքերից մեկն է, մաս է կազմում Ընդհանրական նամակների։ Նամակում կոչ է արվում պայքարել հավատի համար, քանի որ համայնք են սողոսկել ամբարիշտ մարդիկ, որ Աստծո շնորհը վեր են ածել անառակության և ուրացել են Քրիստոսին։ Հեղինակը հիշեցնում է […]

Յուդա Առաքեալի ընդհանրական թուղթը


Այս կայքի բոլոր գրքերը հասանելի են միայն հայերենով։ «Յովհաննէս Առաքեալի ընդհանրական երրորդ թուղթը»․ Նոր Կտակարանի 27 գրքերից մեկն է։ Քանի որ այս նամակն ուղղված չէ կոնկրետ համայնքի կամ անձի, կոչվում է ընդհանրական կամ կաթողիկե թուղթ։ Նամակն իր կառուցվածքով համապատասխանում է անտիկ հունական շրջանի նամակագրության ժանրին։ Հեղինակ՝ Հովհաննես առաքյալ Կարդում է՝ Արաքս Պողոսյանը Ներբեռնել՝ MP3 Սեղմիր նվագարկել […]

Յովհաննէս Առաքեալի ընդհանրական երրորդ թուղթըԱյս կայքի բոլոր գրքերը հասանելի են միայն հայերենով։ «Յովհաննէս Առաքեալի ընդհանրական երկրորդ թուղթը»․ Նոր Կտակարանի 27 գրքերից մեկն է, մաս է կազմում Նոր Կտակարանի ընդհանրական նամակների։ Ընդունված է գրության ժամանակը համարել առաջին դարի 90-ական թթ.։ Հեղինակ՝ Հովհաննես առաքյալ Կարդում է՝ Արաքս Պողոսյանը Ներբեռնել՝ MP3 Սեղմիր նվագարկել կոճակը գիրքը օնլայն լսելու համար։   Գնահատիր […]

Յովհաննէս Առաքեալի ընդհանրական երկրորդ թուղթը


Այս կայքի բոլոր գրքերը հասանելի են միայն հայերենով։ «Յովհաննէս Առաքեալի ընդհանրական առաջին թուղթը»․ Նոր Կտակարանի 27 գրքերից մեկն է, մաս է կազմում Նոր Կտակարանի ընդհանրական նամակների։ Նամակն ուղղված չէ հատուկ անձի կամ համայնքի։ Այն ավելի ընդհանուր է և ուղղված կարող է լինել Փոքր Ասիայի համայնքներին։ Այն ավելի ճառի նման է։ Հեղինակ՝ Հովհաննես […]

Յովհաննէս Առաքեալի ընդհանրական առաջին թուղթըԱյս կայքի բոլոր գրքերը հասանելի են միայն հայերենով։ «Պետրոս Առաքեալի ընդհանրական երկրորդ թուղթը»․ Աստվածաշունչ մատյանի Նոր Կտակարանի կանոնին պատկանող գրքերից մեկն է, մաս է կազմում Ընդհանրական նամակների։ Սուրբ Գրքի կանոնում հաջորդում է Պետրոս առաքյալի առաջին ընդհանրական թղթին։ Հեղինակ՝ Պետրոս առաքյալ Կարդում է՝ Արաքս Պողոսյանը Ներբեռնել՝ MP3 Սեղմիր նվագարկել կոճակը գիրքը օնլայն լսելու համար։ Մաս 1 Մաս […]

Պետրոս Առաքեալի ընդհանրական երկրորդ թուղթը


Այս կայքի բոլոր գրքերը հասանելի են միայն հայերենով։ «Պետրոս Առաքեալի ընդհանրական առաջին թուղթը»․ Աստվածաշունչ մատյանի Նոր Կտակարանի կանոնին պատկանող գրքերից մեկն է, մաս է կազմում Ընդհանրական նամակների։ Հեղինակն այն ուղղում է «սփռված Տասներկու ցեղերին»։ Հեղինակը քաջալերում է իր հասցեատերերին տոկալ գոյթակղություններին և զգուշանալ բարոյական սխալներից ու մոլորություններից։ Հեղինակ՝ Պետրոս առաքյալ Կարդում է՝ Արաքս Պողոսյանը […]

Պետրոս Առաքեալի ընդհանրական առաջին թուղթըԱյս կայքի բոլոր գրքերը հասանելի են միայն հայերենով։ «Սուրբ Յակոբոս Առաքեալի ընդհանրական թուղթը»․ Աստվածաշունչ մատյանի Նոր Կտակարանի կանոնին պատկանող գրքերից մեկն է։ Հեղինակն այն ուղղում է «սփռված Տասներկու ցեղերին»։ Հեղինակը քաջալերում է իր հասցեատերերին տոկալ գոյթակղություններին և զգուշանալ բարոյական սխալներից ու մոլորություններից։ Հեղինակ՝ Հակոբոս առաքյալ Կարդում է՝ Արաքս Պողոսյանը Ներբեռնել՝ MP3 Սեղմիր նվագարկել […]

Սուրբ Յակոբոս Առաքեալի ընդհանրական թուղթը


Այս կայքի բոլոր գրքերը հասանելի են միայն հայերենով։ «Թուղթ եբրայեցիներին»․ Աստվածաշունչ մատյանի Նոր Կտակարանի կանոնի մաս կազմող գրքերից է։ Նամակն ուղղված է քրիստոնյաների մի խմբի, որը հետզհետե զորացող հալածանքների պատճառով գտնվում էր քրիստոնեական իր հավատից հեռանալու վտանգի տակ։ Նամակի հեղինակը քաջալերում է նրանց, որ հարատևեն իրենց հավատի մեջ՝ պաշտպանելով այն միտքը, որ Հիսուս Քրիստոսն է Աստծո […]

Թուղթ եբրայեցիներինԱյս կայքի բոլոր գրքերը հասանելի են միայն հայերենով։ «Պօղոս Առաքեալի թուղթը Փիլիմոնին»․  Նոր Կտակարանի մաս կազմող գրքերից մեկն է, Պողոս առաքյալի նամակներից մեկը։ Այս նամակը բնույթով անհատական է՝ ուղղված Կողոսայի եկեղեցուց Փիլիմոն անունով մի քրիստոնյայի։ Սակայն նամակի հասցեատերը միայն Փիլիմոնը չէ. նամակի հենց սկզբում Պողոսը ողջույններ է հղում «Ապփիա քրոջը, զինակից Արքիպպոսին և […]

Պօղոս Առաքեալի թուղթը Փիլիմոնին


Այս կայքի բոլոր գրքերը հասանելի են միայն հայերենով։ «Պօղոս Առաքեալի թուղթը Տիտոսին»․  Նոր Կտակարանի մաս կազմող գրքերից մեկն է, Պողոս առաքյալի նամակներից մեկը։ Տիտոսը հեթանոսությունից դարձած քրիստոնյա էր, Պողոսի կարևոր գործակիցներից մեկը նրա առաքելության ժամանակ։ Պողոսն այս նամակն ուղղել է իր երիտասարդ օգնականին, որը տվյալ պահին մնացել էր Կրետեում՝ եկեղեցու գործերը տնօրինելու համար։ Հեղինակ՝ […]

Պօղոս Առաքեալի թուղթը Տիտոսին1 2 3