Քրիստոնեական գրականություն


Այս կայքի բոլոր գրքերը հասանելի են միայն հայերենով։ Որոգինեսը նշանավոր հույն քրիստոնյա աստվածաբան, փիլիսոփա, գիտնական է,  ընդհանրական եկեղեցու հայր։ Աշակերտել է Պանտենոսին և Կղեմես Ալեքսանդրացուն։ Գրել է բազմաթիվ մեկնողական և ջատագովական երկեր։ Իր տրամադրության տակ է ունեցել սղագիրներ, որոնք գիշեր-ցերեկ գրի էին առնում նրա դասախոսությունները։ Հեղինակ՝ Որոգինես Կարդում է՝ Արաքս Պողոսյանը Ներբեռնել՝ MP3 Սեղմիր […]

Որոգինես


Այս կայքի բոլոր գրքերը հասանելի են միայն հայերենով։ Անտոն Մեծը ճգնավոր-կրոնավոր, Հայ Առաքելական Եկեղեցու տոնելի սուրբ է։ Գրիգոր Ա Լուսավորիչը, 302 թ-ին Կեսարիայից Մեծ Հայք գալով, ձեռնադրել և իր հետ բերել է նաև ազգությամբ հույն Անտոն և Կրոնիդես ճգնավորներին։ Հեղինակ՝ Անտոն Մեծ Կարդում է՝ Արաքս Պողոսյանը Ներբեռնել՝ MP3 Սեղմիր նվագարկել կոճակը գիրքը օնլայն լսելու համար։ Մաս 1 Մաս 2 Մաս 3 […]

Անտոն Մեծ․ մաս 3Այս կայքի բոլոր գրքերը հասանելի են միայն հայերենով։ Անտոն Մեծը ճգնավոր-կրոնավոր, Հայ Առաքելական Եկեղեցու տոնելի սուրբ է։ Գրիգոր Ա Լուսավորիչը, 302 թ-ին Կեսարիայից Մեծ Հայք գալով, ձեռնադրել և իր հետ բերել է նաև ազգությամբ հույն Անտոն և Կրոնիդես ճգնավորներին։ Հեղինակ՝ Անտոն Մեծ Կարդում է՝ Արաքս Պողոսյանը Ներբեռնել՝ MP3 Սեղմիր նվագարկել կոճակը գիրքը օնլայն լսելու համար։ Մաս 1 Մաս 2 Մաս 3 […]

Անտոն Մեծ․ մաս 2


Այս կայքի բոլոր գրքերը հասանելի են միայն հայերենով։ Անտոն Մեծը ճգնավոր-կրոնավոր, Հայ Առաքելական Եկեղեցու տոնելի սուրբ է։ Գրիգոր Ա Լուսավորիչը, 302 թ-ին Կեսարիայից Մեծ Հայք գալով, ձեռնադրել և իր հետ բերել է նաև ազգությամբ հույն Անտոն և Կրոնիդես ճգնավորներին։ Հոգևոր խրատները, քաղված Անտոն Մեծի կյանքի` սուրբ Աթանասի գրառած պատմությունից են, որ բովանդակում են 20 ուղերձ և 20 պատգամ: Հեղինակ՝ […]

Անտոն Մեծ․ մաս 1Այս կայքի բոլոր գրքերը հասանելի են միայն հայերենով։ Մամբրե Վերծանողը 5-րդ դարիերկրորդ կեսի հայ մատենագիր, մեկնիչ, ճառախոս և թարգմանիչ է։ Ըստ ավանդական տեղեկությունների Մամբրե Վերծանողը Մովսես Խորենացու եղբայրն է, Սահակ Պարթևի և Մեսրոպ Մաշտոցի կրտսեր աշակերտներից մեկը։ Բարձրագույն կրթությունը ստացել է Ալեքսանդրիա քաղաքում։ Եղել է Բյուզանդիայում, արժանացել պատիվների։ Հետագա մատենագիրները նրան անվանել են «մեծ փիլիսոփա»։ Հեղինակ՝ Մամբրե Վերծանող Կարդում է՝ Արաքս […]

Մամբրե Վերծանող


Այս կայքի բոլոր գրքերը հասանելի են միայն հայերենով։ Եփրեմ Ասորին նշանավոր ասորի քրիստոնյա գրող է, աստվածաբան, եկեղեցու հայր, ընդհանրական եկեղեցու՝ այդ թվում նաև Հայ առաքելական եկեղեցու, սուրբ։ Եփրեմ Ասորու գրչին են պատկանում կամ վերագրվում սուրբգրային բազմաթիվ մեկնություններ, այդ թվում՝ Տատիանոսի Համաբարբառիմեկնությունը, դավանական աշխատություններ, ճառեր, աղոթքներ, ներբողներ, կցուրդներ, որոնք շարադրված են արևելաքրիստոնեական մտքին հատուկ խորհրդապաշտական ոգով, […]

Եփրեմ Ասորի․ մաս 2Այս կայքի բոլոր գրքերը հասանելի են միայն հայերենով։ Եփրեմ Ասորին նշանավոր ասորի քրիստոնյա գրող է, աստվածաբան, եկեղեցու հայր, ընդհանրական եկեղեցու՝ այդ թվում նաև Հայ առաքելական եկեղեցու, սուրբ։ Ապրել և գործունեություն է ծավալել Հայոց Միջագետքի Մծբին քաղաքում։ Ընդհանրական եկեղեցու նշանավոր հայրապետներից է, Հայ Առաքելական եկեղեցու համաքրիստոնեական տոնելի սուրբ հայրերից, որոնք հայտնի են «երկոտասան վարդապետք» անունով։ Հեղինակ՝ Եփրեմ […]

Եփրեմ Ասորի․ մաս 1


Այս կայքի բոլոր գրքերը հասանելի են միայն հայերենով։ Դավիթ Անհաղթը 5–6-րդ դարերի հայ փիլիսոփա է, նեոպլատոնականության հետևորդ։ Հին հայկական փիլիսոփայության աշխարհիկ ուղղության հիմնադիր, հունաբան դպրոցի գլխավոր գործիչներից։ Դավիթ Անհաղթը նպաստել է հայ փիլիսոփայության կազմավորմանը, վճռական դեր խաղացել փիլիսոփայության ճշգրիտ տերմինաբանության և գիտակարգերի մշակման բնագավառում։ Հեղինակ՝ Դավիթ Անհաղթ Կարդում է՝ Արաքս Պողոսյանը Ներբեռնել՝ MP3 […]

Դավիթ ԱնհաղթԱյս կայքի բոլոր գրքերը հասանելի են միայն հայերենով։ «Բանք Սրբոց»․ ձայնագրությունում ներկայացված են Անդրեաս Կրետացու, Գրիգոր Նարեկացու, Սահակադուխտ Սյունեցու, Սուրբ Եփրեմ Ասորու, Սուրբ Հովհաննես Գառնեցու, Սուրբ Հովհան Ոսկեբերանի և այլ հեղինակների ստեղծագործությունները։ Հեղինակների կոլեկտիվ Կարդում է՝ Արաքս Պողոսյանը Ներբեռնել՝ MP3 Սեղմիր նվագարկել կոճակը գիրքը օնլայն լսելու համար։ Մաս 1 Մաս 2 Մաս 3 […]

Բանք Սրբոց․ մաս 3


Այս կայքի բոլոր գրքերը հասանելի են միայն հայերենով։ «Բանք Սրբոց»․ ձայնագրությունում ներկայացված են Անդրեաս Կրետացու, Գրիգոր Նարեկացու, Սահակադուխտ Սյունեցու, Սուրբ Եփրեմ Ասորու, Սուրբ Հովհաննես Գառնեցու, Սուրբ Հովհան Ոսկեբերանի և այլ հեղինակների ստեղծագործությունները։ Հեղինակների կոլեկտիվ Կարդում է՝ Արաքս Պողոսյանը Ներբեռնել՝ MP3 Սեղմիր նվագարկել կոճակը գիրքը օնլայն լսելու համար։ Մաս 1 Մաս 2 Մաս 3 […]

Բանք Սրբոց․ մաս 21 2