Աղբյուր բացյալ

«Աղբյուր բացյալ» (Ավետարանական առակների մեկնություն)` Պետրոս արքեպիսկոպոս Բերդումյանի աշխատությունն է։ Աշխատությունը հայ մատենագրության մեջ պահպանված ավետարանական առակների միակ ամբողջական մեկնությունն է:

Լեզու Հայերեն
Տևողություն 5ժ : 25ր
Առաջարկվող տարիք 16-120