Յայտնութիւն Յովհաննու Առաքելոյն և Աստուածաբան Աւետարանչին

«Յայտնութիւն Յովհաննու Առաքելոյն եւ Աստուածաբան Աւետարանչին» Աստվածաշնչի վերջին գիրքն է` Նոր Կտակարանի 27-րդ գիրքը: Գրվել է Քրիստոսի ծննդից հետո` 96 թվականին։ Այն պարունակում է 22 գլուխ. բնագրում կա 404 տուն եւ 12.000 բառ, որից 9 հարց, 53 պատմական, 10 տուն արդեն իրագործված մարգարեություն եւ 341 տուն չկատարված մարգարեություններ:

Լեզու Հայերեն
Տևողություն 1ժ : 31ր
Առաջարկվող տարիք 16-120
gov.jpg
advertisement

Լսել առցանց